Tiến độ xây dựng SwanPark tháng 4/2019

Tin dự án Swan Park | 03/05/2019
Công trường của SwanPark tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục chính và cơ sở hạ tầng:

 

 

 

 

RealPlus sẽ tiếp tục cập nhật về tiến độ thi công của SwanPark trong thời gian tới.

 
Update date: 06:25 AM, 03/03/2020

  Reader Comments

Đăng ký nhận thông tin

Security code
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second