Tiến độ xây dựng SwanPark tháng 4/2019

Tin dự án Swan Park | 03/05/2019
Công trường của SwanPark tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục chính và cơ sở hạ tầng:

 

 

 

 

RealPlus sẽ tiếp tục cập nhật về tiến độ thi công của SwanPark trong thời gian tới.

 

  Reader Comments

Đăng ký nhận thông tin

Security code
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second